Bergshamra för alla
är en ideell och partipolitiskt obunden förening med syfte att:
 

  • betona alla människors lika värde
  • tillvarata och utveckla den mångkulturella miljön i Bergshamra
  • sprida kunskap om och verka för svensk demokratisk tradition
  • motarbeta att våld används som medel för konfliktlösningar
  • verka för att alla i Bergshamra skall känna trygghet
  • skapa mera kontakt mellan alla Bergshamrabor
  • medverka till ett gladare och roligare Bergshamra  

Föreningen bildades 1992
Sedan starten 1992 har vi arrangerat tretton Bergshamrafestivaler, bjudit in till åtskilliga arrangemang såsom konserter, träffar med mat, musik och dans med teman från olika länder/kulturer, debatter och möten om aktuella ämnen bl a flera gånger kring Bergshamra centrums förnyelse, valdebatter, filosofikaféer, guidade konstvisningar, kulturpromenader, geologiska och botaniska vandringar, konstutställningar av Bergshamra konstnärer, fågelskådning och fladdermuskvällar i vår närmiljö, teater, musik- och författaraftnar, slåtter och äppelträdsbeskärningar på Tivoli udde.

Inom föreningen har det utvecklas självständiga arbetsgrupper som driver egna verksamheter. Hit hör  Bergshamrakonstnärerna som delvis verkar som en självständig förening i föreningen.
  
Bergshamra för alla stöds regelbundet av Solna stad.
 

Bli medlem i Bergshamra för alla !

Genom att bli medlem  bidrar du till att vi kan fortsätta vår verksamhet för gemenskap och trivsel i Bergshamra.


Årsavgift kr 100:-, familjemedlem 20:-
Visa upp ditt medlemskort så får du 10 % rabatt på Kafé Sjöstugan.   

Gör så här: Skriv "Ny medlem", ditt namn, adress och telefonnummer på en postgiroinbetalningstalong pg 633 00 90-9, eller betala via Internet med samma uppgifter så blir du medlem.

Styrelse 2017
Gert Anger,  Annika Malmsten, Thomas Liljegren, Lollo Spång, Gunilla Sterner Kumm Jenny Nybom, Ann-Margreth Jönsson, Åsa Lind, Johanna Reveman

Ordförande: Ann-Margreth Jonsson 072-8583507 info@bergshamra.org  
Kassör: Gert Anger,  85 99 44, g.anger@bredband.net

Verksamhetsberättelse

Prenumerera

Skriv in din e-postadress för att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Observera att du måste bekräfta din anmälan i det mail som kommer med avsändare thomas@bergshamra.org!

Facebook

Gilla oss på Facebook så får du aktuell information om våra evenemang !