Bergshamrabibliotekets Vänner

är en idéell och politiskt obunden kulturförening
som hjälper till att utveckla biblioteket
och kulturen i Bergshamra.

Föreningen bildades 15 maj 2012
efter ett kommunalt beslut om att biblioteket
i Bergshamra bara skulle hållas öppet fyra
dagar i veckan. Vi arrangerade bokloppis på
Bergshamra torg i september 2012 och ordnade
många evenemang under hösten. Vi förde
samtal med politiker och tjänstemän i Solna,
och i slutet av året antog kommunfullmäktige ett
förslag från Kulturnämnden att hålla biblioteket
öppet sex dagar i veckan med personal.

Idag är biblioteket stängt endast på måndagar.
Meröppet har dessutom givit fler lån och besök:
(Biblioteket är tillgängligt varje dag 08–22.00 för
den som är över 16 år och har undertecknat ett
kontrakt med biblioteket).

Det tidigare så ofta stängda biblioteket hade
blivit en symbol för hur kommunledningen tycktes
ha övergivit Bergshamra. Idag är biblioteket
upplyst och lättillgängligt och samlar allt fler
besökare och låntagare. Ett riktigt kulturhus!
 

Bergshamrabibliotekets Vänner
driver idag sex bokcirklar i biblioteket, på
lördagsförmiddagar och vardagskvällar.

Välbesökta författarmöten, högläsningar och
föredrag ordnas ungefär en gång i månaden,
utöver årsmötet och vårfesten. I september
brukar vi ha bokloppis, där många medlemmar
är aktiva. Dessutom har vi arrangerat en översättningstävlingoch två novelltävlingar och
har ett visst samarbete med Bergshamraskolan.

BBV får kulturbidrag för författarmöten från
Solna kommun.

Bli medlem i Bergshamrabibliotekets Vänner
Varje ny medlem betyder ökad styrka för föreningen. Årsavgift: 100 kr.

Gör så här:
Skriv Ny medlem, ditt namn, mailadress(eller postadress & postnummer), samt telefonnummer på en pg-inbetalningskupong, (Pg 65 55 68-4), eller betala via Internet med samma uppgifter så blir du medlem.

Styrelse 2017

Kerstin M Lundberg (ordförande)
tel. 070-464 88 33
kmlundberg@bredband.net

Erik Elvers, (kassör)
tel. 073-852 63 99
e.elvers@bredband.net

Ann-Cathrine Lagercrantz
tel. 070-779 20 55
alagercrantz@bredband.net

Anita Normark
tel 070-287 27 244
anita_normark@hotmail.com

Alexander Nilson
tel. 073-917 02 05
alecnilson@gmail.com

Staffan Wahlén
tel. 076-240 25 57
wahlen41@gmail.com

Eva Bäckström
tel. 073-592 35 49
eva.maria.backstrom@gmail.com

Björn Petrini
tel. 073-342 36 62
bjorn.petrini@bredband.net