Bergshamrabibliotekets Vänner

är en ideell och politiskt obunden kulturförening
som vill bidra till att utveckla biblioteket 
och kulturen i Bergshamra.

Föreningen bildades i maj 2012 efter 
ett kommunalt beslut om att kraftigt minska
öppethållandet på biblioteket i Bergshamra. 

Vi arrangerade en bokloppis på Bergshamra torg 
i september 2012 och ordnade flera evenemang 
under hösten. Vi förde samtal med politiker 
och tjänstemän i Solna och i slutet av året 
antog kommunfullmäktige ett förslag från 
Kulturnämnden att åter hålla biblioteket 
öppet med personal sex dagar i veckan.

Ett år senare införde kommunen Meröppet 
som innebär att biblioteket är tillgängligt 
varje dag 08–22 för den som är över 16 år 
och har undertecknat ett kontrakt med biblioteket.

Idag är biblioteket en upplyst och lättillgänglig 
plats som samlar allt fler besökare och låntagare. 
Ett riktigt kulturhus!

Bergshamrabibliotekets Vänner
driver idag sex bokcirklar som träffas i biblioteket 
lördagsförmiddagar och vardagskvällar.

Vi ordnar välbesökta författarmöten, föredrag 
och högläsningar ungefär en gång i månaden 
utöver årsmötet och vårfesten. 

I september brukar vi ha bokloppis där många 
medlemmar deltar aktivt. Dessutom har vi arrangerat en översättningstävling och tre novelltävlingar, och vi har ett visst samarbete med Bergshamraskolan.
 
BBV får kulturbidrag för författarmöten 
från Solna kommun.

Bli medlem i Bergshamrabibliotekets Vänner
Varje ny medlem betyder ökad styrka för föreningen. Årsavgift: 100 kr.

Gör så här:
Skriv Ny medlem, ditt namn, mailadress(eller postadress & postnummer), samt telefonnummer på en pg-inbetalningskupong, (Pg 65 55 68-4), eller betala via Internet med samma uppgifter så blir du medlem.

Styrelse 
Ordförande:  
Monica Norrman, tel. 070-880 41 84 monicanorrmanc@gmail.com 

Kassör:
Erik Elvers, tel. 073-852 63 99, e.elvers(at)bredband.net

Övriga: Eva Bäckström, Kjell Elenius , Ann-Cathrine Lagercrantz, Kerstin M. Lundberg, Alexander Nilson, Kerstin Rudstedt