Verksamhetsberättelse 2016

 
Ladda ner här
 
BBV – Bergshamrabibliotekets Vänner, fyller fem år i år och hade årsmöte
den 8 april 2017. Ett tjugotal medlemmar deltog i mötet, där den nya ordföranden Kerstin M. Lundberg avtackade den avgående ordföranden Vanna Beckman med uppskattande ord för hennes mångåriga engagemang och den stora betydelse hon haft vid bildandet av föreningen.


Två nya ledamöter valdes in i styrelsen: Eva-Maria Backström och Björn Petrini. Antalet medlemmar har under året ökat till ca 170.