Ladda ner här
 

Verksamhetsberättelse 2017
 
BBV har arrangerat nio offentliga möten på biblioteket i form av författarmöten eller liknande. Deltagarantalet har varit högt, i flera fall mycket högt. En specifikation av teman och föredragshållare återfinns i bilagan Genomförda Publika Aktiviteter. Vi har också haft årsmöte och Vårfest i Sjöstugan avsedda huvudsakligen för medlemmar.
Medlemsantalet var den sista december 164.
Våra sex Bokcirklar fungerar stabilt och bra. Peter Lamming (plamming@hotmail.com) har det övergripande ansvaret för dessa. Varje grupp består av 6 – 10 personer som möts varje månad på biblioteket, och det finns också en kölista – om fler anmäler sig kan en ny cirkel skapas.
Styrelsen har fungerat bra med goda insatser från alla. Den har haft 9 möten. I samband med årsmötet lämnade Vanna Beckman styrelsen, vars ordförande hon har varit sedan föreningen bildades. Hon avtackades vid årsmötet 2017 för sitt stora engagemang och sina stora arbetsinsatser för verksamheten. Vanna efterträddes av Kerstin M. Lundberg.
Under året har ingen bokloppis arrangerats. Som framgick av förra årets verksamhetsberättelse, betraktade vi det som tveksamt om det var rimligt att genomföra ett så omfattande och tidskrävande arbete årligen.
Under hösten 2016 utlystes en novelltävling för unga under 18 år och vuxna. Priser delades ut till en vuxen vinnare samt till en vinnande elev i varje årskurs. Även hedersomnämnanden förekom. Prisutdelningen skedde med stor uppslutning i biblioteket den 25 mars.  Någon ny tävling utlystes inte under året men är ett inslag som är tänkbart för kommande år.
 
Vi har haft utmärkta kontakter med bibliotekarierna. Kontakterna har bl.a. gällt frågor om antalet deltagare vid författarträffarna. Det har normalt rört sig kring 50 à 70 personer, vilket har fungerat mycket väl. Emellertid har vissa programpunkter lockat betydligt fler. Problemet med den stora publiktillströmningen har diskuterats på några styrelsemöten mest med tanke på brandsäkerheten. Vi har utsett brandsäkerhetsansvariga och upplyser nu rutinmässigt om nödutgångar vid våra programpunkter. Förslag till framtida tänkbara lösningar har också diskuterats med bibliotekarierna.
 
Ett återkommande problem vid våra författarträffar har gällt högtalaranläggningen. Under året har den fungerat mycket bättre tack vare insatser av framför allt en av styrelsemedlemmarna.
 
Kontakterna med bibliotekarierna och kommunen har även rört de störningar i bibliotekets verksamhet som ägt rum under hösten 2016 och våren 2017 av ett antal ungdomar som trängt sig in i lokalerna under meröppettiderna. Biblioteket stängde meröppetservicen av den anledningen under sommaren. När servicen kom igång igen i september deltog medlemmar från BBV för att öka tryggheten på kvällarna. Åtgärder har vidtagits från Solna stads sida såsom uppsättning av övervakningskameror. Störningarna har upphört.
 
Evenemangstips. Vi har under tidigare år skickat in blänkare till bl.a. Vi i Solna, Mitt i Solna och då och då till DN Kalendariet. Vi har emellertid med tanke på hur många som ryms i biblioteket på senare tid blivit mer restriktiva.
 
Affischeringen sköts liksom tidigare av flera medlemmar i deras egna bostadsområden. Styrelsen tackar för det, vi tror att det betyder mycket. Styrelsen sköter själv affischeringen runt torget på våra två s.k. gatupratare och ett antal affischer i omgivningen Vi utnyttjar oss också av vår hemsida på www.bergshamra.org för att nå ut. Vi vill tacka för all hjälp från Thomas Liljegren som sköter hemsidan för alla föreningar i byn.
Styrelsen har funnit att den information om vår verksamhet som vi har enligt ovan är tillräcklig och beslutat att lägga ner det facebookkonto som vi har haft.
Som framgår av den ekonomiska rapporten har föreningen en bra ekonomi, till stor del tack vare evenemangsbidragen från Solna stad. Vi vill gärna framföra ett stort tack för dessa.
 
 
Styrelsen har bestått av
Kerstin M. Lundberg, ordf.
Eva Bäckström
Erik Elvers, kassör
Ann-Cathrine Lagercrantz
Alexander Nilson
Anita Normark
Björn Petrini
Staffan Wahlen, sekr.
 
Revisorer har varit
Gunilla Sterner Kumm
Thomas Magnusson
 
Valberedningen har bestått av
Vanna Beckman, Margareta Gynning och Eva Nauckhoff
 
Genomförda publika aktiviteter 2017
Tisdag 24 januari  (60 personer)
Augustvinnaren Nina Burton talar om sin bok Gutenberggalaxens nova, om Erasmus av Rotterdam, humanismen och 1500-talets medierevo-lution.
 
Lördag 11 februari  (45 personer)
Augustvinnaren och Solnabon Ann-Helén Laestadius talar om sin prisade ungdomsroman Tio över ett och reportageboken Bromsgatan, båda om rasrisken och flytten av Kiruna, hennes gamla hemstad. Ett evenemang för både vuxna och yngre.
 
Tisdag 7 mars  (85 personer)
Elisabeth Åsbrink talar om sin bok 1947, där storpolitik blandas med vardagliga händelser under ett år i världshistorien.
 
Lördag 25 mars  (92 personer)
Presentation av vinnarna i novelltävlingen på temat ”Flykt”, prisutdelning och högläsning för både vuxna och yngre.
 
Tisdag 25 april  (52 personer)
Bernt Hermele talar om sin aktuella bok Judejävel, om sitt judiska arv och om att stå upp för sin egen mening.
 
Lördag 23 september  (36 personer)
Detektivromanen – från pussel till polisroman
Litteraturvetaren Eva Spens talar om deckargenrens utveckling.
 
Måndag 9 oktober  (110 personer)
Arkadien sett från Bergshamra Horace Engdahl talar om Gustaf III:s rådgivare, poeten Gustaf Philip Creutz och hans väg till Tivoli udde.
 
Lördag 25 november  (43 personer)
Vem får årets Augustpris? Vanna Beckman, Kerstin M. Lundberg, Kerstin Rud-stedt, Alexander Nilson och Björn Petrini presenterar de nominerade vuxenböckerna.
 
Måndag 4 december  (52 personer)
Agneta Pleijel talar om sin nya självbiografiska roman Doften av en man, som är en självständig fortsättning på den förra romanen Spådomen.